Verbouwingen


P1020349Het verbouwen van uw bestaande woning of een deel ervan en/of het uitbreiden van de bestaande woning wordt door ons met evenveel plezier en enthousiasme verwezenlijkt.

We bieden het volledige gamma van afbraak tot voltooiing van de ruwbouwwerken:

Alle ontmantelings- en afbraakwerken

Met de grootste zorg verweideren we de af te breken delen en zorgen hierbij dat er geen beschadigingen worden aangebracht aan wat er behouden blijft.
afvalverwerking
In de huidige maatschappij waar milieu een centrale plaats heeft gekregen, is het belangrijk dat het afval van uw verbouwing (hout, stenen, metaal, …) gesorteerd wordt en op de juiste plaats terecht komt.
bijkomende funderings- en rioleringswerken
Ook de nieuwe delen van de woning dienen te worden uitgerust met alle nutsvoorzieningen.

verbouwingenDe nodige schoringswerken

Voor het behouden van bepaalde stukken en voor de veiligheid van iedereen op de werf is het soms nodig dat bij een verbouwing bepaalde delen van de bestaande woning eerst worden gestut, vooraleer begonnen wordt met afbraak en/of nieuwbouw.

Metsel- en ruwbouwwerken